DEMOGRAFIE

            Dintre cele 12 localitati ale GAL “ORIZONTURI 2012” 11 localitati fac parte din  judeţul Olt: Bucinişu, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Obârşia, Redea, Rotunda, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vişina Nouă  şi una face parte din judeţul Dolj: Amărăştii de Jos.

            Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială  GAL “ORIZONTURI 2012” este  de 35.644  locuitori dispusi pe o  suprafaţa totală de  657,13 km2.

             Localităţile din judetul Olt acoperă 90,68 % din suprafata totala a GAL-ului, în timp ce localităţile din judetul Dolj reprezintă 9,31 % din suprafaţa totală a GAL-ului.

Situatia privind ruralitatea teritoriului este următoarea:

Ponderea populatiei rurale = 100 %

Ponderea populatiei urbane= 0 %

Gradul de ruralitate = (Populatia in localitati cu densitate <120 loc/km2)*100/(Populatie totală)

Gradul de ruralitate = 35.644 / 35.644= 100

Clasificarea localităţilor din componenţa teritoiului ocupat de GAL, funcţie de densitate, este următoarea:                                                                                                                               

Densitate

Grupa

Comuna

Densitatea la nivel de comună

Între 20 şi 39,5 loc/km2

Zonă cu riscuri mari de  depopulare

Redea

22,96

Gura Padinii

33,64

Ianca

37,52

Între 39,5 şi 79 loc/km2

Zonă rurală cu densitate în scădere

Bucinişu

77,87

Grojdibodu

46,89

Obârşia

70,16

Vădastra

72,64

 Vişina Nouă

66,17

Între 79 şi 120 loc/km2

Zonă în ascensiune

Rotunda

79,09

Urzica

79,02

Vădăstriţa

79,32

Amărăştii de Jos

92,55

Sursa: Elard şi INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010

Din punct de vedere al ratei sărăciei, se poate observa că teritoriul GAL prezintă o rată a sărăciei îngrijorător de mare.

Comuna

 

Rata sărăciei

 

Profunzimea sărăciei

Severitatea sărăciei

BUCINISU

36,60%

10,10%

4,10%

GROJDIBODU

51,40%

16,00%

7,00%

IANCA

42,30%

12,30%

5,10%

OBARSIA

46,50%

14,10%

6,00%

REDEA

35,30%

9,40%

3,70%

ROTUNDA

35,60%

9,60%

3,80%

URZICA

38,10%

10,60%

4,20%

VADASTRA

34,90%

9,40%

3,80%

VADASTRITA

41,20%

11,60%

4,70%

AMARASTII DE JOS

35,40%

10,10%

4,20%

 

În urma analizei realizate asupra teritoriului GAL - “ORIZONTURI 2012” in ceea ce priveste componenţa teritoriului, numărul de locuitori ai teritoriului, densitatea populaţiei şi rata sărăciei, iata care sunt datele obtinute: