TERITORIU GAL

           Teritoriul GAL – „ORIZONTURI 2012” se află situat în partea de sud-vest a judeţului Olt si se încadrează în limita a 12 unităţi administrativ teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 11 comune în judeţul Olt: Bucinişu, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Obârşia, Redea, Rotunda, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vişina Nouă  şi una situată în judeţul Dolj: Amărăştii de Jos.

             Teritoriul GAL – „ORIZONTURI 2012” este situat in partea de sud vest a Judetului Olt, pe malul drept al Oltului, la limita de Sud a Campiei Romane, in subdiviziunea ce poarta numele de Campia Caracalului, din Campia Olteniei. Se invecinează la vest cu Judeţul Dolj, la sud este mărginit de fluviul Dunărea iar în nord şi est de următoarele localităţi din judeţul Olt: oraşele Caracal şi Corabia, comunele: Drăghiceni, Deveselu, Vlădila, Grădinile, Brastavăţu, Vişina, Orlea.

             Teritoriul este pozitionat in apropiere de orase importante precum: Slatina situat la o depărtare de 76 km, Craiova la 77 Km, Caracal la 35 km, având în acest fel o bună amplasare faţă de marile centre industriale: Craiova, Slatina, şi foarte aproape (25 km) de oraşul Corabia, port fluvial la Dunăre.

             Comunele Gura Padinii şi Vişina Nouă au luat fiinţă în anul 2004, în baza prevederilor legii nr. 84/2004.

            Ca urmare a faptului că localitatea Gura Padinii a luat fiinţă prin alocarea satelor Gura Padinii şi Satu Nou, sate aparţinătoare comunei Orlea care nu face parte din aria teritorială a GAL, pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate s-au luat în considerare pentru comuna Gura Padinii,  datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Olt, corespunzătoare anului 2004.

           Ţinând cont de faptul că localitatea Vişina Nouă a luat fiinţă prin alocarea satului Vişina Nouă, aparţinător comunei Vădastra, comună din aria teritorială a GAL, pentru a nu denatura datele referitoare la populaţie şi teritoriu aferente GAL, în tabelul nr. 1 au fost trecute valori nule în coloanele corespunzătoare populaţiei şi teritoriului, pentru localitatea Vişina Nouă.

            Accesul la transportul feroviar este asigurat în oraşul Corabia de se poate ajunge la Caracal şi Slatina. Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL – „ORIZONTURI 2012” este aeroportul internaţional din Craiova, distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului (Islaz) până la acesta fiind la 77 km.

Principalele drumuri sunt: DN 54A care străbate de la est la vest teritoriul şi DJ544 care-l străbate de la nord la sud.

 

Cod
Comună
INSSE

NUMELE LOCALITĂŢII

NUMĂR LOCUITORI

SUPRAFAŢA
TOTALĂ

Comune

Oraşe

Sate

Din Oraşe

TOTAL Teritoriu

km2

126077

BUCINISU

 

BUCINIŞU

0

2.344

27,18

BUCINIŞU MIC

127224

GROJDIBODU

 

GROJDIBODU

0

3.338

63,49

HOTARU

130339

GURA PADINII*

 

GURA PADINII

0

1.973

57,40

SATU NOU

127251

IANCA

 

IANCA

0

4.466

106,72

POTELU

127750

OBARSIA

 

OBÂRŞIA

0

3.225

41,55

CÂMPU PĂRULUI

COTENI

OBÂRŞIA NOUĂ

TABONU

128524

REDEA

 

REDEA

0

3.259

122,42

REDIŞOARA

VALEA SOARELUI

128560

ROTUNDA

 

ROTUNDA

0

3.217

35,17

129629

URZICA

 

URZICA

0

2.613

28,64

STĂVARU

129718

VADASTRA

 

VĂDASTRA

0

3.715

42,24

129745

VADASTRITA

 

VĂDĂSTRIŢA

0

3.757

41,82

130375

VISINA NOUA*

 

VIŞINA NOUĂ

0

0

0,00

70637

AMARASTII
DE JOS

 

AMARASTII DE JOS

0

5.981

61,19

OCOLNA

PRAPOR

TOTAL

 

 

 

0

37.888

625,12